50 بازیگری که به نمایش های تلویزیونی تبدیل شده اند


بابی دراپر از آدم های دیوانه

واقعیت جالب: تقریباً 8000 کودک بابی دراپر را بازی می کردند آدم های دیوانه. در اینجا فقط دو مورد از آنها وجود دارد. تعداد زیادی از بازیگران کودک از جمله ماکسول هاکبی ، آرون هارت ، جارد گیلمور و میسون ویل پنبه از نقش برخاستند و آن را ترک کردند – در حالی که Kiernan Shipka موفق شد شغل خود را به عنوان سالی در کل سریال حفظ کند. صحبت از Kiernan ، او می گوید که همه بابی لقب های مختلفی مانند Bucket Head Bobby و Slurpee Bobby داشتند. حداقل برداشتی ایجاد کرد؟


منبع: office-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>