پرشر سوئیچ چیست و از کجا تهیه کنیم؟

اشنایدر الکتریک یک برند کار کشته در حوزه ایجاد محصولات الکتریکال میباشد. این پرشر سوئیچها از ادغام یک کرنشسنج و یک ترایاک ساخته شده بودند. برای برگشت پیستون به شرایط نخستین از فنری اهمیت مقاومت اثبات به کارگیری میشود. حساس کمتر فشار، پیستون یا این که شفت از سوییچ انقطاع شده و سوئیچ به وضعیت اول خود باز میگردد. کارایی این دستگاه به همین صورت می باشد که در مسیر سیال در منطقهای که حتمی می باشد فشار یک محدوده در اختیار گرفتن شود، کارگزاری می‌گردد و هنگامی خویش سوئیچ تنظیم شود میتواند محدوده فشار را در اختیار گرفتن کند. ضروری به ذکر می باشد که بعضا از دسته های پرشر سوئیچ پمپ آب حساس دو عدد پیچ تنظیم به جهت فشار روشن و فشار خاموش دستگاه پرشر سوئیچ آب چیست می باشند. بیشترین به کار گیری این دستگاه در پمپهای آب است. هیچ دیدگاهی به جهت همین فرآورده نوشته نشده است. به جهت همین عمل باید در یک دمای مشخص، فشار ماده مبرد را در حالت جرم پیدا کرد. لوله بوردون ،لولهای فلزی خمیده و بیضی صورت با یک کمان معین میباشد. در ارتباط حساس پیچ کوجکتر باید اشاره کنیم که پیچ تنظیم برهه زمانی دلتا میباشد. همین گونه سوئیچها به طور معمول با یک محدوده تهیه شده هستند که در باطن همین محدوده تغییرات ریز سبب ساز ساخت وضعیت ارسال سیگنال (تماس) در سوئیچ نمیشود. علت این مورد قضیه هم همین می باشد که ارتقا فشار یک خطر جدی محسوب می گردد و بایستی قطعات قبل از شروع مجدد چرخه کاملا بررسی شوند و نقص احتمالی هم برطرف شود تا بتوان مجدد سیستم را شیوه انداخت. در همگی شرایط های بالا قطعۀ پایین فشار بر اثر نیروی اعمالی تغییر‌و تحول صورت می دهد و جابجا می گردد تا کنتاکت را قطع و وصل نماید. کارایی سوئیچ فشار به همین مدل است که زمانی فشار مخزن به نقطه تهیه و تنظیم شده یا این که ست پوینت رسید رله سوئیچ را فعال می کند و مهم امر کنتاکت خود به شکل یک کنترل کننده ON و off فعالیت میکند. سوئیچ های خودکارRESET زمانی که فشار مراحل به ذیل آستانه دستگاه می برسد به طور اتوماتیک سوئیچ فشار کم را تهیه کرده، در حالی که واحه هایRESET نمی توانند مجددا، سوئیچ های فشار کم را تا وقتی که کلید RESET، فشار دیتا شود تنظیم کنند. زمانیکه جابجایی به بیشترین مقدار تهیه شده برسد، سوئیچ تحت فشار قرار گرفته و وصل میشود. به این عامل عمدتا در همین نوع از سیستمها از سوئیچ به کارگیری میشود. برحسب جور پرشر سوئیچ، در ساختار این دسته از تجهیزات قطعاتی مانند دیافراگم، بوردون تیوب و سیلندر وظیفه دارند، سوئیچ موجود در فشارسنج را فعال کرده و فشار باطن سیستم را کنترل کنند. اندیکاتور (نشانگر موضعی ) در زمان فعال یا غیرفعال بودن خروجی سوئیچ، یک قرائت اثبات و مداوم را می دهد. به طور کلی افزایش فشار در یک مخزن، باعث انفجار شده و خسارات متعددی را به بار میآورد. هنگامی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط مهم عملکرد پرشر سوئیچ دانفوس وب تارنما خویش باشید.

حتما بخوانید:
پیروزی عمان در حضور انصاری فرد در دقیقه 77