هیدروکسید سدیم چیست از کاربردها و خطرات آن چه می دانید؟

در صنعت فولاد کاستیک سودا را همرا مهم نیترات اسید در آب حل می نمایند .سپس قطعات فولاد را وارد همین محلول میکنند، فولاد اولیه معمولا قرمز رنگ هست و شستن فولاد حیاتی نیترات و سود پرک منجر از میان رفتن قرمزی آن میشود. افراد اصلی گلوکوم نباید در معرض رطوبت و یا غبار سدیم هیدروکسید قرارگیرند زیرا که آن فشار چشم را بالا .می پیروزی . شرایطی که می تواند دراثرتماس طولانی مدت رخ دهد شامل گرفتگی صداي مداوم و سندرم ایراد واکنش مجاری هوایی (RADS) می باشد که این نوعی ازآسم ناشی از مواد شیمیایی و محرک می باشد . تماس به طور همزمان مهم مواد شیمیایی تحریک کننده و خورنده دیگر ، ممکن است اثرات سمی هیدروکسید سدیم راتشدید کند . درصورتی که تماسها تکرار شونده و یا طولانی باشد ممکن هست تحمل نسبت به همین اثرات صورت دهد . برخی از همین مقالات، پیش خیس به زبان پارسی ترجمه شده اند که کلیدی مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن تمام مقاله انگلیسی همراه حیاتی ترجمه فارسی آن را اخذ فرمایید. نمک جدا شده از آب را می قدرت برای اشباع آب نمک رقیق به کارگیری کرد. هر یکسری ممکن میباشد همین یک واکنش شیمیایی نباشد اما یک خصوصیت کلیدی از روش رفتار همین مخلوط شیمیایی در یک محلول آبی است. نکته با قابل ذکر اینست که کمبود سوختگی روشن و قابل رویت در دهان وجود سوختگی مری را رد هیدروکسید سدیم 0.1 نرمال نمی‌کند . گزارشاتی از سرطان SCC مری در مدت زمان طولانی 42-12 سال پس از بلع مشاهده شده است ولی همین کانسرها بنظرنمی رسد که ناشی از اثر کارسينوژن مستقیم سدیم هیدروکسید باشد . از همین ماده به جهت واکنش های شیمیایی و همچنین خنثی سازی مواد اسیدی استعمال می شود. این موضوع یاری می کند تا عمده مواد ناخواسته در چوب حل شود و سلولز نسبتاً خالص باقی بماند ، که اساس کاغذ را تشکیل می دهد. بعنوان مثال ، در فرآیند پیل جیوه کاستنر-کلنر (Castner-Kellner ) ، از جریانی از جیوه بعنوان کاتد استفاده می‌شود و ملغمه سدیم حاصل اساسی آب ادغام میگردد و ایجاد هیدروکسید سدیم می‌کند و در روند دیگر به نام پیل دیافراگم ، الکترولیت از آند به کاتد حرکت می کند و دیافراگم (از متاع پنبه کوهی یا این که بقیه مواد غشایی) ، فراوردههای آند و کاتد را از نیز انقطاع میسازد. در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وب سایت سدیم هیدروکسید + مس سولفات علم ها نهم.

حتما بخوانید:
داستان چگونگی متقاعد شدن تام کروز برای شرکت در Top Gun حیرت انگیز است