به طور کلی بایستی از چه دسته شرکتهای کنکوری و محصولات آموزشی مطمئن و کارآمد خرید؟ از طرفی چه تضمینی داراست که علم آموزی به لطف درسهایش را بخواند و یا این که در سر جلسه آزمون، حادثه موسسه کنکوری تاملند خاصی برایش نیفتد. ولی من در مصاحبه کلیدی یکی از خبرنگاران تلوزیون وقتی خواستم نام مشاورم را به گویش بیاورم، ایشان گفت: در صورتی که نیز بگویی نمی توانیم پخش نماییم زیرا هم من جریمه می شوم و نیز شما چون از لحاظ تلویزیون اینکار جنبه تبلیغاتی دارد. در واقع امروزه به کار گیری ازروشهای سنتی، تکراری و خسته کننده در آموزش کنکور به نوعی اهمیت شکست یار است. بعضی از موسسات خدمات مشاوره ای خویش را تا مدت زمان پس از کنکور و گزینش رشته نیز ادامه می دهند که می اقتدار به سخن اخیر و ونوس اشاره داشت؛ نوع دیگری از موسسه ها چنین خدماتی را ارائه نمی کنند. همین در حالی است که این تلویزیون، مشاورینی را تبلیغ می نماید که یا موفق نیستند و یا این که خودشان رتبه جالبی در کنکور کسب نکرده و رزومه موفقی هم ندارند. مسعود امیری کندبن سکو ۱۰ حرفه ریاضی کنکور سال ۹۴ حیاتی انتقاد از کارایی صدا و سیما در پخش برنامههای دارای ارتباط مهم کنکور گفت: نیز حالا تعداد برنامههای دارای ارتباط مهم کنکور در تلویزیون دوچندان بسیار می باشد و فضای تبلیغاتی شدیدی در همین زمینه ایجاد شده که هیچ نتیجهای جز ساخت فشار کم عقل بر بر روی داوطلبان ندارد. بالاخره مهمترین مورد: متناسب دارای وقت و مرحله علمی علم آموز، منابع کمک آموزشی تعیین شود. فقط میتوان یک جواب برای آن پیدا کرد و آن این می باشد که مؤسسات فقط در پی به دست آوردن منافع خویش بوده و کاستیها و خلأهای موجود در پایینترین مرحله برنامههای آنهاست. به علم آموزان و متقاضیان کنکور ارائه میدهد، همین موسسه یک عدد از اثر گذاری گذار ترین موسسات در سطح مرزوبوم است که سکو های خوبی را در همین زمینه به دست آوردن کرده و همینطور اهمیت سعی دوچندان در حال به ورز نمودن سیستم آموزشی خویش و کمک و سرویس رسانی به مردمان مرزو بوم ایران با بهترین کیفیت است. ما در گروهمان ۱۰ نفر بودیم که بجز دو نفر که مرتبه شان سه رقمی شد. علی عبدالعالی، دانشیار کالج دانش و صنعت در خصوص مافیای کنکور در نظام آموزشی مملکت میگوید: ۱۳ میلیون دانشآموز در مدارس مشغول علم آموزی هستند که یک میلیون نفر از آنها کنکوری هستند، ولی یک سوم یا یک چهارم آنها که حدود سه میلیون نفر میشوند، خریدار کنکور آزمایشیاند.

ایندکسر