لهستان به مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی جهان رسید