قیمت دریچه خطی – شرکت صنعتی رحمتی

روزنه های خطی 15 مرتبه یکطرفه عموما مربوط به توزیع هوای رفت در قسمت پیشانی دیوار و در طول خیر چندان بلند (زیر 3 متر) و یا قسمت هایی از پیشانی دیوار که بصورت مخفی در بنا سقف قرار گرفته اند استعمال می شود. روزنه هوا لاینیر برای دیوار هایی با ارتفاع 4 متر به کارگیری می شود. بنابراین، الگوهای مختلف موجود در متریال چوب سبب ساز می شود که از آن در انواع سبک های طراحی استفاده شود. لوور های پشت بامی در اشکال متفاوت و مطابق دارای نیازهای ساختمانی طراحی و ساخته می شوند لذا از حیث تنوع تولید دامنه بسیار گسترده ای دارند. به شیارهای داخلی این دریچه ها اسلوت (اسلات) می گویند. فقط لازم است تا حساس داشتن یک میزان گیری مناسب و دقیق از محل کارگزاشتن دریچه های خطی خود، به نصاب یا طراح داخلی خویش در محقق ساختن این امر امداد کنید. دریچه های خطی چوبی روند کارگزاری و اجرای ساده ای دارند. روزنه های خطی چوبی حیاتی تیغه های موازی و مستقیم می باشند که سبب ساز می شود تا هوا را به صورت خطی هدایت کنند. این تیغه ها در ارتفاع کارکرد سیستم ثابت بوده و باد گرم یا این که سرد را منحرف نمی کنند. دریچه خطی حیاتی زاویه های متعدد اصلی اعتنا به نیاز مشتری و مکان کارگزاری ساخته می شود پره های همین روزنه اثبات بوده و قابلیت پخش هوا به صورت ثابت و یا این که اهمیت زاویه های معین را دارا می باشد. همین دسته روزنه بر روی پیشانی دیوار در جایی که تراز بیرونی دو دیوار با نیز عکس العمل می کنند قابل نصب است. روزنه خطی هوا یکی از از اشکال روزنه ها میباشد که در سیستم های تهویه و هواساز ها گزینه استفاده قرار می گیرد. چوب عنصری دوست دار محفظه زیست می باشد و می تواند به راحتی کلیدی اثاثیه و اسباب منزل ست شود. روزنه های خطی را می توان به صورت قوس دار و منحنی کارگزاری کرد. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم دریچه هوای خطی بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

حتما بخوانید:
بیشتر بخوانید از مصاحبه Esquire's BTS