عکسهای BTS Outtake توسط جلد شوت Esquire’s Winter 2020


“Dynamite” ، اولین تک آهنگ انگلیسی آنها و اولین شماره یک آمریکایی ، یک پاپ ناب و خلسه است. درخشان و شاد. آنچه آنها را از بسیاری از همتایان خود و بسیاری از هنرمندان پاپ که قبل از آنها به شهرت جهانی رسیده اند متمایز می کند آنچه در اوایل آمده است. در زیر درخشش و ریتم ، همیشه بررسی بی دریغ احساسات انسان انجام شده است. متن آنها به دنبال به چالش کشیدن قراردادهای جامعه است – آنها را زیر سال می برد و حتی آنها را محکوم می کند. اولین تک آهنگ “No More Dream” از BTS که در اولین نمایشگاه آنها در ژوئن 2013 منتشر شد ، به فشار شدید دانشجویان کره جنوبی برای پیروی از موفقیت و موفقیت آنها اشاره دارد.


منبع: office-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>