درصورتیکه علت ژنیکوماستی کمبود تستوسترون و افزایش استروژن باشد، ممکن میباشد معالجه هورمونی تجویز شود. در تن مردها با افزایش سن مقدار تستوسترون کاهش یافته و تعادل آن نسبت به استروژن تغییر تحول میکند. همچنین در رخ وجود بیشتر وزن بافت چربی هم افزایش یافته که خویش منجر پهناور شدن سینه مردان میشود. برشهایی که مشابه قفل و دکمه هستند پس از اتمام جراحی بسته می شوند و دکتر از بخیههای جذبی استعمال مینماید که نیازی به کشیدن آنها پس از جراحی نیست. عمده مردان، به بیش از یک بار جراحی ژینکوماستی نیازی چربی جمع بدن نخواهند داشت. ژنیکوماستی در نوزادان و نوجوانان به طور معمول نیازی به معالجه ندارد و طبق معمول خویش به خود برطرف می شود. گرید 4. در این شرایط سینه دقیقا ظاهری نظیر سینه زنانه دارد. غربت از داروهای ضد انعقاد خون و دارو های ضد التهاب غیر استروئیدی به مدت دو هفته آنگاه از جراحی ادامه دارد. به جهت نمونه استفاده از انواع داروهای ضد منعقد خون و هم داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی به مدت دو هفته پیش از انجام جراحی ژنیکوماستی ممنوع است. دوری از مصرف اشکال قرص ها و داروهایی که موجب اختلال در مراحل بهبودی و جراحی می شوند. به این خاطر در صورتی که درباره انجام همین کار جراحی جدی هستید، حتمی می باشد عملکرد نمائید سیگار کشیدن را شکاف کنید. در صورتی که ژنیکوماستی در سرانجام استفاده از داروهای خاص یا این که مواد مخدر تولید شده باشد، ضروری است مصرف همین اقلام به طور کامل متوقف شود تا به همین ترتیب حفظ نتایج درمان برای شخص امکانپذیر گردد. در صورتی که متقاضی و عشق و علاقه مند به انجام این جراحی میباشید پیشنهاد می شود ابداً عجله نکنید. به گروه اقداماتی که کلیدی هدف کمتر سایز و بهبود فرم سینه های مردان انجام می شود جراحی ژنیکوماستی گفته می شود. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم چربی سوزی بدن بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر