شیر فشار شکن چگونه کار می کند؟

این شیر اهمیت پایلوت بوده و به طور مستقیم شیر را بکار انداخته و فشار را کمتر می دهد و برای در دست گرفتن فشارهای بالا مورد به کارگیری قرار می گیرد و خود اهمیت دو نوع پیستونی و دیافراگمی است. و برای در اختیار گرفتن فشارهای بالا آیتم استعمال قرار می گیرد. و نیروی فنر که مهم اشاره گر قرمز‌رنگ مشخص شده همواره فنر را به سمت پایین می راند. وقتی که بناست آب از محلی دارای ارتفاع زیاد، برای مثال یک مخزن بر روی کوه به جایی دارای طول کاهش مثل روستایی در دره منتقل شود، فشار زیادی در لوله و خط انتقال تشکیل میشود. ارتفاع قدمت بالا، استحکام و مقاومت در برابر عامل ها محیطی، از دیگر مزیت های قابل توجه شیر فشارشکن قلمداد می گردد. 5- کل محدوده های فشار خروجی شیر فشارشکن برنجی یورک ایتالیا آزمایش شده و فشار 3بار جهت فشار خروجی توسط کارخانه بر روی دستگاه تنظیم شده می باشد و در صورت نیاز به راحتی قابل تغییر‌و تحول و تنظیم مجدد میباشد. ۱۱. در صورت وجود شیر آتش نشانی در تحت دست فشار، آن را باز نموده تا بتوان در حالتی که آب در حرکت است فشار ذیل دست را به امداد پیچ پایلوت تهیه و تنظیم نمود ( در شکل گرداندن پیچ پایلوت در جهت عقربه های ساعت فشار مضاعف می‌گردد ) و پس از تنظیم ، فشار شیر آتش نشانی را ببندید . یا این‌که در سیستم از دو فشار شکن به صورت موازی استفاده می نماییم وقتی که یک عدد از آن ها از سیستم خارج شود دیگری وارد سیستم شود و وقفه ایجاد نشود . علاوه بر تست ماهیانه و سالیانه شیرهای اطمینان احتمالا واجب باشد آن ها را تعمیر و یا این که ردوبدل کنید. در مواقعی که آبگرمکن در ادامه مسیر شیر فشارشکن برنجی وجود دارااست ، واجب است یک مخزن انبساط بین فشارشکن برنجی و آبگرمکن کارگزاری شود. نیروی فشار آب که در تصویر ذیل مهم اشاره گر سبز رنگ معلوم شده فنر را به سمت بالا رانده. همچنین میتواند به رخ وارونه در سیستم کارگزاری شود. زمانی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط با شیر فشار شکن چدنی وب شیر فشار شکن کمپرسور باد وب سایت خود باشید.

حتما بخوانید:
اعتراض هواداران آلمانی به لغو مسابقات فوتبال در رابطه با مرگ ملکه