دیافراگم شیر، نگهدارنده، نشیمنگاه، بدنه، پیلوت، محیط آب بند، تهیه کننده و پیچ تهیه کننده، اجزای حساس همین نوع شیر فشارشکن را تشکیل می دهند. در شیرهای پایلوت دار ساختار خاصی تماشا می شود، از اساسی ترین اجزای این شیر ، فنر تنظیم ، شیر هدایتگر ، دیافراگم کلیدی و دیافراگم کمکی است. ساختمان حساس آن ها از فنر تنظیم، دیافراگم کمکی، شیر هدایت­گر، شیر با و دیافراگم اهمیت تشکیل گردیده است. شیر فشار شکن مستقیم از وزن کمی برخوردار می باشد و در در اختیار گرفتن جریان های کم از این محصول به کار می رود همچنین ساختمان این متاع به آسانی طراحی می شود و در حوزه های مختلفی به کار می رود. از همین محصول به عمل می رود. گهگاه وقت ها و اساسی دقت به سیال پاره ای املاح و ذرات معلق در آن وجود داراست که اصلی دقت به سایز ریز مدار امر قابلیت گرفتگی و عدم توجه بالای این قسمت از صافی به کار گیری می شود تا قبل از ورود به قسمت در اختیار گرفتن کننده فشار ، سیال به طور کامل تمیز و عاری از هرگونه ذرات معلق شود. در همین حالت پایلوت نسبت به شرایط اول بسته خیس می شود و در سرانجام دریچه اساسی شیر کمتر گشوده خواهد بود و فشار خروجی شیر کاهش خواهد شد تا به فشار اول تنظیمی پایلوت برسد. کاهش فشار از 100 پوند تا 50 پوند سبب ساز صرفه جویی تقریباً 1/3 خواهد شد زیرا 1/3 آب کاهش در این فشار کمتر جریان دارد. تعیین سایز بزرگتر از حد ضروری به جهت شیر ها علاوه بر این که ارتقا هزینه داراست سبب فرسودگی سریعتر شیر می شود چون در بارهای اندک شیر ناچار می باید در شرایط نزدیک به بسته فعالیت نماید به همین علت ایجاد مسافت کوچک فی مابین نصیب بلاگ شیر و نشیمنگاه آن سرعت در این قسمت بسیار می شود و باعث خورده شدن و همچنین رشته رشته شدن قسمتهای داخلی میشود. حیاتی انتخاب سایز مناسب شیر فشارشکن هزینه کمتر می یابد و از فرسودگی شیر انواع فشار شکن هیدرولیک خودداری می کند. از اشکال دیگر شیرهای پایلوت دار مربوط به دسته پیستونی است، از این شیر مجهز و مناسب در صنعت های مختلف از جمله نتورک های گسترده سیالات ، در آب پاشی و کشاورزی به کار می رود. از آلیاژهای اساس مس ، چدن داکتیل ، فولاد ریختگی و استیل هم در بدنه شیر به کار می رود. در بارهای کوچک از شیرهایی مطلوب کلیدی عملکرد مستقیم به فعالیت می فشار شکن روغن هیدرولیک رود. شیر فشار شکن کالاوال پایلوت دار جور دیافراگمی در صنعت کاربرد زیادی دارد، در زمینه پروژه های ساختمان سازی از این متاع مطلوب و مجهز استفاده می شود.

ایندکسر