شورای اسلامی آرمان تاج را رها نخواهد کردوی ادامه داد: حداقل در کمیسیون اصل 90 شورای اسلامی طبق آنچه بررسی کردیم و ریاست کمیسیون یعنی پژمان فر نماینده ملت محترم اعلام کرد ما موافقیم. سه موضوع در مورد تاج قریب الوقوع است. اولاً عدم کارآمدی رهبری، ثانیاً عدم اقدام ایشان در مسائل حقوقی، ثالثاً تضییع حقوق و منافع ملی ملت، لطمه زدن به ناموس و غرور ملی است. درباره این تحولات در کمیسیون اصل 90 به جمع بندی رسیده ایم و نتیجه به دستگاه قضایی منتقل می شود.

او بیان کرد: اگر رئیس کمیسیون اصل 90 به عنوان یک شخص حقوقی که در آیین نامه داخلی مجلس به عنوان دیوان عالی کشور برای رسیدگی به شکایات مسئولیت آن را پیش بینی کرده است، نظر خود را به صراحت اعلام می کرد، حداقل وزارت ورزش و جوانان باید متوجه می شد. اینکه وی باید این هشدارها را در روند این فعالیت ها لحاظ کند، اشاره به این توجه است، اما متاسفانه وزارت ورزش و جوانان به آن توجهی نکرده است. نکته دوم در مورد مقررات در فایلمسائل حقوقی وجود دارد. امروز یک نماینده دادستانی این موضوع را بیان کرد و این موارد باید بررسی و حکم صادر شود.

رستین گفت: دیدم چند پرونده در تحقیقات قضایی تشکیل شد. از منظر قضایی وقتی پرونده ای به این مرحله می رسد به این معنی است که در مرحله تحقیقات تأیید شده است و ممکن است در تصمیم دادگاه تأیید شود یا نباشد. اثبات جرم و ارجاع پرونده به دادگاه موضوع مهمی است که دوستان باید به آن توجه کنند. بنابراین، هنگامی که احکام دادگاه نیز صادر می شود هر کس در هر سمتی طبق قانون از سمت خود برکنار می شود.

حتما بخوانید:
نایب قهرمانی دانشجویان حقوق آسیا

رئیس کمیته تربیت بدنی شورای اسلامی تصریح کرد: دومین مسیر روشن به خود فدراسیون متصل است. خود فدراسیون می تواند وارد عمل شود و بر اساس اسناد و مدارک اساسنامه خودش و فیفا که در انتخابات فوتبال ما تحریف شده است، تصمیمات لازم را بگیرد. مهدی تاج به احترام ملت عزیزمان و با توجه به اینکه افکار عمومی آسیب دیده است، راه دیگری هم دارد. مسئولیت اوست. ناگفته نماند که ما به عنوان ناظر در شورای اسلامی تا زمانی که به ثمر ننشیند آن را رها نمی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: وقتی مجلس و قوه قضائیه در مورد امور تاج به وزارت ورزش و فدراسیون استفساریه می دهند کدام قدرت پشتیبان بر قانون ارجحیت دارد؟! به همین دلیل از وزیر ورزش در کمیسیون اصل 90 می خواهیم پاسخگوی این اتفاقات باشد.