ستارگان سینما که به تلویزیون روی آوردند


جینا دیویس

آب سوسک (1988) ، تلما و لوئیز (1991) و لیگ خودشان (1992) این ستاره قبل از ورود به تلویزیون در فیلم ها نقش آفرینی کرد و مطمئناً سهم زیادی از کارهای خود را در تلویزیون انجام داده است. وی از سال 2000-2001 در سریال ABC بازی کرد نمایش گینا دیویس. او سپس رئیس جمهور مکنزی آلن در بود فرمانده کل قوا (2005-2006) ، آنجلا رنس در جن گیر(2016) و دکتر نیکول هرمان از آناتومی گری (2014-2018). او همچنین نقش Sandy Devereaux St. کلیر ، مدیر سرگرمی در هتل و کازینو فن-تان جهان (2019)


منبع: office-news.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>