دورتموند 1 – هوفنهایم 0 / زنبورها با گل کاپیتان رویس پیروز شدند