دریچه سقفی تایلی مکش – گروه صنعتی تهویه اورانوس تولید کننده دریچه سقفی

موقعیت پخش هوا به شکل سه طرفه در مکانهایی که یک طرف دریچه به دیوار متصل است ونمی خوا هیم هوا مستقیما به دیوار بازخورد کند،کاربرد دارد. این پرهها قابلیت پخش هوا را در جهتهای یک الی چهار طرف دارند. به روزنه هایی که از طرز سقف هوا رسانی می کنند روزنه های سقفی گفته می شود. روزنه سقفی چهارطرفه معمولا به جهت سقف هایی که طول آن‌ها کاهش از 5متر میباشد به عمل میروند. ب- روزنه سقفی یک،دو،سه و چهارطرفه ی آلومینیومی و آهنی(با دمپر و بی دمپر). همه ی دریچه های فوق( روزنه سقفی یک،دو،سه و چهارطرفه به انضمامِ دریچه سقفی مشبک) میتوانند هم بصورتِ بادمپر و نیز بصورتِ بدونِ دمپر تولید و عرضه شوند. ۱۱- دریچه سقفی تایلی بدونِ فریمِ ترکیبی حیاتی روزنه گرد کروی. ۷- دریچه سقفی تایلی بدون کادر ترکیبی کلیدی دریچه دریچه کولر سقفی پلاستیکی گرد برجسته. د- روزنه سقفی تایلی کاغذ ای اهمیت روزنه گرد پر رنگ . روزنه سقفی تایلی اصلی روزنه گرد تخت هم می تواند داخل کانال های تایلِ سقفِ کاذب، کارگزاری و تعبیه شود و هم بصورتِ مستقیم در بدنه ی سقفِ اصلی پیچ و نصب گردد.از دریچه سقفی تایلی اهمیت روزنه گرد تخت جهتِ خروج هوا بصورتِ تعدیل شده در محفظه های متعدد استعمال میشود.دریچه سقفی تایلی اصلی دریچه گرد تخت از خروجِ هوای درون کانال بصورتِ پرتابی دوری میکند. از پاراگراف وجوه تمایز محصولات همین شرکت مهم بقیه محصولات مشابه، ضد رطوبت بودن و تولید فریم و کادر به صورت یکپارچه است، که این امر از جراحت دیدگی جنس به علت به کارگیری از میخ و بست های متدوال جلوگیری می نماید، و قدمت اثرگذار متاع را به صورت چشمگیری بالا میبرد. درصورتیکه بخواهیم تفسیر کلی راجع به همین نوع روزنه بگوییم، جهت کنترل مسیر هوا و جلوگیری از سر وصدا هوا در خروجی کانال رفت و همینطور ورودی نتورک برگشت گزینه استفاده قرار می گیرد. همین جور دریچه هم برای هوای رفت سیستم های هواساز، ایرواشر، زنت و کولر آبی قابل به کارگیری می باشد، البته به شکل کارگزاشتن تحت سقف. دریچه سقفی چهار طرفه نیز می تواند به شکل مستقل بر بر روی سقف تعبیه و نصب شود و هم می تواند بر محل حفره تایل های سقف کاذب کارگزاشتن و تعبیه شود. تفاوت روزنه سقفی چهار طرفه بدور باز اصلی دریچه سقفی چهار طرفه بدور پهن در قاب آنان می باشد. این روزنه ها بدلیل دسته ایجاد در گونه های کلاف پهن و کلاف بدور گشوده قابل تولید می باشند و تنها تفاوت آنها در فریم آن ها می باشد. قابلیت و امکان تولید در مدلهای مختلف از آلومینیوم اکسترود شده مقاوم در برابر خوردگی را دارا می باشند و در بعدها مربع و مستطیل در اشکال کلافهای پهن و به دور باز ( صرفا تفاوت آنان در قاب آنان می باشد ) سازه به پیشنهاد خریدار ایجاد و عرضه می گردد. این کالا اهمیت قابلیت و امکان رنگ آمیزی و یا روکش طرح چوب، گستره وسیعی از گزینش متناسب حیاتی دکور مورد نظر مشتریان را در اختیارشان قرار می دهد و تکنولوژی موجود در این صنعت قابلیت و امکان تولید هرگونه طرح و جور مطابق خواهش خرید کننده را فراهم نموده است.

حتما بخوانید:
"کسی که می ماند" در فینال لوکی کیست؟