دریچه بازدید فن کویل – گروه صنعتی عباس نژاد

پس از لبه زنی در اطراف روزنه دسترسی حرفه کویل و ایجاد شیارهای لازم بر بر روی درب روزنه دسترسی رشته کویل تقریبا مراحل مهیا سازیِ درب و فریمِ روزنه دسترسی رشته کویل به انتها می برسد و نوبت به عملیات ابعاد روزنه خروجی حرفه کویل رنگ می رسد. واضح است که در شرایط پیچ از داخل سبب می شود نمای روزنه شکیل تر باشد. همین به وجود نیاوردن خرابی در مزیتهای فن کویل دیواری سبب ساز شده است که همین دستگاه به رخ حاضر و آماده به جهت هر مکانی حیاتی هر کاربردی سازگار باشد، نظیر بانکها، ادارات، هتلها، آپارتمانها، سالنهای پذیرایی و رستوران و مورد ها دیگر. تقریباً میتوان گفت حرفه کویل دیواری در حالت میانهای قرار دارااست و به جهت هر مزیتی من باب هر موضوعی، ایرادی هم پیدا میشود. دریچه تماشا حرفه کویل انواع متفاوتی دارااست و از همین رو قیمت هر یک از آن ها متفاوت است. کلیدی این اکنون از دست اندرکاران زیاد مؤثر در این حوزه می توان به ظرفیت و حجم هوادهی دستگاه اشاره کرد. مجموعه صنعتی تهویه مارکت اهمیت سالها تجربه در حوزه تولید و ایجاد انواع روزنه تحت رشته کویل مهیا ارائه هرگونه خدمات در حوزه ساخت و نصب انواع دریچه زیر رشته کوئل می باشد. سپس از تولید فریم روزنه پایین حرفه کویل جای پیچ ها را بر روی آن تعبیه می نماییم . این کلاف ، مبنا ی عمل محسوب می شود و دریچه تحت فن کویل به همین کلاف پیچ می شود . روزنه دسترسی حرفه کویل ساده لولایی کلیدی لولا و قفل های روی درب به فریم متصل می‌گردد و اصلی گشوده و بسته شدنِ درب، امکانِ تماشا و تعمیر فن کویل ایجاد میگردد. این روزنه ها نیز به دو صورت لولایی و وزنه ای هستند و منافذی بر روی مرحله آن ها وجود دارد. دریچه مشاهده حرفه کویل بی آلایش در دو صورت وزنه ای یا لولایی می تواند ساخته شود. دریچه ذیل فن کویل یا این که دریچه بازدید رشته کویل ، به جهت ایجاد دسترسی آسان به دستگاه هایی نظیر داکت ها و حرفه کوئل هایی که اکثر وقت ها در سقف قرار دارا هستند آیتم به کارگیری قرار میگیرد. پس در آغاز کادر در محل آیتم لحاظ جای گذاری می‌گردد ، سپس در ب وزنه ای آن رشد قرار می گیرد . دریچههای فن کویل اساسی سیستم سی ان سی ایجاد می‌شود و قابلیت تنوع و زیبایی بیشتری داراست این نوع دریچه ها که جدیدا به تنوع روزنه حرفه کویل ها طولانی تر شده و چون همرنگ سقف می‌گردد بسیار آیتم استقبال قرار گرفته است. در همین گونه دریچه پایین رشته کویل شیارهای موازی در ارتفاع های ۹ و ۱۸ سانتی متری روی درب روزنه پایین حرفه کویل نصب می شود و هوای بازگشت دستگاه را از گوشه و کنار تامین می نمایند.

حتما بخوانید:
اتوبار محدوده بلوار تعاون