دانستني هاي جالب در مورد كفش

10) بهترين روزگار براي خريد كفش پايان روز است. 11) هنگام خريد كفشهايي كه قصد داريد حساس جوراب آنها را بپوشيد، خوب تر هست جورابي مطلوب به پا داشته باشيد كه بسيار نازك يا بسيار ضخيم نباشد. در بسياري از موردها پاهاي چپ و راست به میزان دو يا سه ميليمتر از همديگر اختلاف دارا هستند پس در زمان خريد , کفش اسپرت مردانه فیک انتخاب خود رابر شالوده میزان پاي بزرگتر انجام دهيد. 20-كفشي بخريد كه بتوانيد سايز آن را اندكي تغيير دهيد يعني كفشهاي بند دار و يا سگك دار. كفشهاي چرمي مطلوب ترين جنس كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و بیرون از كفش برقرار ميشود. تركان حیاتی اشاره به كفشهاي ورزشي و يا شبيه اسپرت كه سهل وآسان ترين كفشهاست، اعلام كرد: كفشهاي چرمي مطلوب ترين محصول كفش است، زيرا انتقال هوا بين پوست و بیرون از كفش برقرار ميشود. اما كفش هايى كه جنس آنان صد درصد پلاستيك است باعث ايجاد عرق در پا شده و با جلوگيرى ازجريان هوا زمينه بروز اختلالات و ناهنجاريهاى پوستى آماده مى شود. به کار گیری از اين كفشها، سبب ساز زيباتر شدن حركات و برقراري تعادل بيشتر هنگام راهرفتن ميشود. خط مش رفتن کلیدی كفشهاي پاشنه بلند براي كسانيكه بیشتر وزن دارند سبب ساز عدم تعادل ميشود. 16-به پا كردن كفشهاي گشاد نيز باعث ميگردد تا پاها تاول بزنند و شخص از تعادل كافي زمان شیوه رفتن برخوردار نباشد. 13) بهترين كفشها براي پيادهروي، كفشهايي میباشند كه به خوبي پاها را دربرگيرند و زمان پيادهروي كاملا به تیتر محافظي براي پا عمل كنند و همچنين انعطافپذير باشند و پا در آن خسته نشود. بنابراين قابليت تبخير اين ماده بايد متناسب حساس زمانه لازم باشد به طوري كه عيبهاي فوق ظاهر نشود. وى حیاتی بيان اينكه بيشترين دردها و ناراحتى هاى كمر و پا به خاطر كفش نامناسب است، تصريح كرد: در جمع صرفا % بسيار كمى از كفش ها استاندارد هستند و به طور معمول از لحاظ جنس، مدل، قرارگيرى پاشنه ونحوه توزيع وزن مطلوب نيستند ولی متاسفانه بيشتر مردمان از كفش هاى روتين به کارگیری مى كنند. كفشهاي پاشنه بلند لغزيدن و بزمين خوردن، درد كمر و پا و تغيير در فرم پا را بدنبال دارند. 8)اگراضافه وزن داريد، پوشيدن كفشهاي تخت و ریلکس به شما توصيه ميشود. 8- سايز پاهاي شما حیاتی افزايش سن، تغيير وزن و يا در برهه زمانی بارداري تغيير ميكند. در طول روز پاهاي شما دما، فشار و استرس زيادي را تحمل كرده و براي انتخابي آگاهانه و شناسايي سايز دقيق و مناسب، وقت مناسبتري است. در اینجا بیشتر به بررسی وب وب سایت کفش اسپرت پسرانه نو ۲۰۱۹.

حتما بخوانید:
اختلاف درباره نوزادان ماندالوریایی قورباغه های یودا