با تلاش ورزشکاران در مسابقات لیگ قهرمان شدیم / اهداف بزرگی برای آینده در نظر گرفتیم